Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Prematun Premakade by Aruna Dhere

Prematun Premakade by Aruna Dhere

Regular price Rs. 399.00
Regular price Rs. 450.00 Sale price Rs. 399.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Languge
समाजाला सामोरे जाणारे स्त्री - पुरुष वयाच्या वेगवेगळ्या टप्यावर ,  नात्या   अनाम नात जपून आपल्या मैत्रीचा निताल्पना कसे सांभाळतात , कुटुंब आणि परिवारच्या अस्तित्वाला   मैत्रीच्या संदर्भात कसे स्वीकारतात आणि मैत्रीच्या अस्तित्वासाठी कशी आणि कोणती किंमत चुकवतात , याचा शोध कधी अस्वस्थ करणारा , कधी जिव्हारी लागणारा आणि कधी शांत , आश्वासित करणारा आहे. त्या माणूस पणाच्या मुठीत  मैत्री नावांच मुल्य . त्या प्रेममय मैत्रीविषयी लिहिलेले आहेत . 
View full details