Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Parjanyastra by M.V.Divekar

Parjanyastra by M.V.Divekar

Regular price Rs. 153.00
Regular price Rs. 170.00 Sale price Rs. 153.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Languge
पर्जन्यास्त्र हा विज्ञानकाल्पनिकांचा कथा संग्रह  आहे . विज्ञानकथांमध्ये आता मराठी साहित्य बरेच प्रगत व विकसित झाले आहे . अभ्यासक्रमांतही विज्ञानसाहित्याचा समावेश केला जात आहे . तरीही काही मोजक्या लेखकांनी आपले वेगळे वैशिष्टे दर्शवणारे लेखन केले आहे . प्रा . म . दिवेकर हे अशाच निवडक विज्ञानकथा लेखकापैकी एक आहेत . प्रा . दिवेकरांची लेखणी विस्मय , नवल , गूढ , उत्कंठा  अशा अनेक गोष्टीनी वाचकाला थक्क करते . विज्ञानजगतातील विलक्षण अदभुतततेची जाणीव करून देते . मानव आणि विज्ञान यांमधील एकत्रित अनुबंधाचा अनुभव देते . कधी कधी या कथा वाचताना आपण वेगवेगळ्याच जगात वावरत आहोत , याचा प्रत्यय वाचकाला करून देते. अशा विविधाअंगी वैशिष्ट्यासह या कथा वाचकाचे मनोरंजनही करतात . आजचे प्रगत विज्ञान आणि मराठी साहित्य यांच्या एकत्र व परस्परपूरक अश्या गोष्टीची नोंद घ्याची असेल तर प्रा . दिवेकरांच्या पर्जन्यास्त्र आणि यापूर्वीच्या विज्ञानकथांची दखल घ्यावी लागेल .           
View full details