Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Mala Bhetaleli Manasa By Dr Vishwas Mehandale

Mala Bhetaleli Manasa By Dr Vishwas Mehandale

Regular price Rs. 90.00
Regular price Rs. 200.00 Sale price Rs. 90.00
Sale Sold out
Condition
प्रत्येकाचं आयुष्य विविध घटना, प्रसंगांनी भरलेलं असतं. वस्तुत: या घटना किंवा प्रसंग तुमचं जीवन समृद्ध करत असतात. सुखदु:खाची किनार असेल तर हे जीवन प्रभावी असतं, यात अनेक माणसं भेटतात. हृदयात कायमचं घर करून जातात, नव्हे जीवनालाही कलाटणी देतात. अशाच भेटलेल्या माणसांविषयी हे शब्दचित्र.
View full details