Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Ghas Ghei Panduranga By Ravindra Bhat

Ghas Ghei Panduranga By Ravindra Bhat

Regular price Rs. 99.00
Regular price Rs. 200.00 Sale price Rs. 99.00
Sale Sold out
Condition
घास घेई पांडुरंगा, श्रीधरा अनंता |
वेळ भोजनाची झाली, त्वरा करी आता देवा | |
असा लडिवाळ हट्ट पांडुरंगापाशी करणारे संत नामदेव. त्यांची ही चरित्रगाथा.
View full details