Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Vyasta Jeevanat Ishwaracha Shodh By Osho

Regular price Rs. 109.00
Regular price Rs. 140.00 Sale price Rs. 109.00
Sale Sold out
Condition
धावपळीच्या जीवनाशी परमात्म्याचा शोध घेण्याशी कोणताही विरोध नाही. खरं म्हणजे धावपळीच्या जीवनात परमात्म्यासाठी वेगळा वेळ काढण्याची काही गरजच नाही. तुमच्या धावपळीच्या जीवनात, सगळं काही करण्यात - मग तुम्ही दगड फोडत असाल, घर बांधत असाल, फॅक्टरी, कारखाना चालवत असाल, घरी स्वयंपाक करत असाल, कपडे शिवत असाल, वीणा वाजवत असाल, चित्र काढत असाल, - काहीही करा - त्या करण्याने परमात्म्याचा शोध घेणं म्हणजे वेगळं काही करायचं नसतं. ती एक नवी अक्शन नसते. परमात्म्याचा शोध एक कॉन्शसनेस आहे, एक चेतना आहे, अक्ट नाही, डुईंग नाही.