Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Vidnyan Jamati By Dr Aruna Mande

Vidnyan Jamati By Dr Aruna Mande

Regular price Rs. 29.00
Regular price Rs. 60.00 Sale price Rs. 29.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Language
विज्ञानाबद्दल कुतूहल जागृत करणे हा या पुस्तकाचा हेतू आहे. या पुस्तकातले प्रयोग लहान मुलांना करता येतील, असेच आहेत. त्यातल्या उपकरणांसाठी कुठल्याही प्रयोगशाळेत जाण्याची गरज नाही. घरातच ती सापडतील. यांतले प्रयोग अतिशय सोपे आहेत. विज्ञानातले मूलभूत नियम समजून घेण्यासाठी यांचा उपयोग होईल.
View full details