Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Vedh Shaharancha (वेध शहरांचा) by Shruti Tambe

Vedh Shaharancha (वेध शहरांचा) by Shruti Tambe

Regular price Rs. 266.00
Regular price Rs. 295.00 Sale price Rs. 266.00
Sale Sold out
Condition
भारत म्हणजे खेडयांचा देश या लोकप्रिय समीकरणाच्या पलीकडे जाउन आता भारतीय शहरांकडे लक्ष वेधले जात आहे. आता आपल्यापुढे आव्हान आहे ते समकालीन भारतीय शहरी वास्तवाीतील गुंतागुंत समजून घेण्याचे.
View full details