Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Vaman Parat Na Aala By Jayant Naralikar

Vaman Parat Na Aala By Jayant Naralikar

Regular price Rs. 59.00
Regular price Rs. 100.00 Sale price Rs. 59.00
Sale Sold out
Condition
ही जयंत नारळीकरांची पहिली विज्ञान-कादंबरी.
शिक्षित मराठी समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोण रुजावा या हेतूने डॉ. नारळीकरांनी लेखणी हाती घेतली आणि आता ते विज्ञानकथेपासून ते विज्ञान-कादंबरीपर्यंत पोचले आहेत.
View full details