Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

TaoGatha by Sharad 'Reshamey'

TaoGatha by Sharad 'Reshamey'

Regular price Rs. 179.00
Regular price Rs. 200.00 Sale price Rs. 179.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Languge

'ताओगाथा' हा मराठी साहित्यातील एक नवा प्रयोग आहे . अडीच हजार वर्षापासून सार्वकालिक  शहाणपणांच निधान समजलं जाणाऱ्या 'ताओ ते चिंग' या चिनी ग्रंथातील तत्वज्ञान सर्वसामान्य मराठी वाचकांसाठी ही  गाथा  घेऊन आली आहे . 

तिचं वेगळपण तिच्या स्वरुपात आहे . ताओचं जीवनपयोगी तत्वज्ञान, ज्याची मोहिनी मराठी जनमानसावर शेकडो वर्षापासून टिकून आहे अश्या अभंग / ओवी वृतात , सहजपणे समजेल अश्या अर्वाचीन मराठी भाषेत , त्याला परिचित असलेल्या प्रतिमासृष्टीत प्रकट झालं आहे .

ही गाथा  'ताओ ते चिंग' चा अनुवाद नसून अनुसर्जन आहे .आपल्या नकळत या मार्गावरून चालणाऱ्या एका वाटसरूला उमजलेला , भावलेला हा ताओ आहे. हे तत्वज्ञान प्राचीन चीनमध्ये उगम पावलं असलं तरी त्याचं प्राचीन भारतीय  तत्वज्ञानाशी असणारं साम्य 'एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति ...' या सत्याचा प्रत्यय देणारं आहे .     

View full details