Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Sanjsmruti by Laxman Hasamnis

Sanjsmruti by Laxman Hasamnis

Regular price Rs. 117.00
Regular price Rs. 130.00 Sale price Rs. 117.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Languge
ठाण्यातली गार्डन इस्टेट. तो तलाव. ते आंब्याचे झाड. तिथला पार अन् या पारावर सकाळ-संध्याकाळ स्मरणसाखळीत रमलेली सुखवस्तू पथिक ग्रुपची सालस मंडळी. तिथले त्यांचे रंगलेले वाचनश्लोकपठणमंत्रोच्चारांचा मंदसा जयघोष. ज्ञानेश्वरीबरोबरच रवींद्रनाथांच्या संगीताबद्दल,गाण्याबद्दलचे चिंतनमनन, गीतेतील श्लोकांचे उच्चारण  आणि मग विलक्षण शांततेतील मौन. हे सारेच वातावरण मंत्रमुग्ध करणारे. या सहज मंतरलेल्या क्षणांचेअनुभवांचे लेखक साक्षीदार. त्यांनी तिथे जी माणसं सजग दृष्टीने अनुभवलीजी काळजाच्या कुपीत साठवलीवैचित्र्याने खोल खोल अंत:करणात भिनत गेलीएक भावबंध निर्माण झाला आणि तीच सोयरी झाली. त्यांचाच रूपबंध म्हणजे ही अक्षरे. भोगलेल्या आयुष्याच्या पटावरील ऊन-पाऊसछायाप्रकाशसोनसळीतली आलेली तृप्तता अन् कातर सांजेच्या वेळची एक अनाम हुरहूरवेधून टाकणारे स्मरणगंध यामुळे हे लेखन ओढ लावत राहाते.
View full details