Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Samaj Aani Umaj by Madhukar Toradkmal

Samaj Aani Umaj by Madhukar Toradkmal

Regular price Rs. 129.00
Regular price Rs. 140.00 Sale price Rs. 129.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Languge
मधुकर तारडमल यांचे वेगवान कथानक, पात्रांचे यथायोग्य स्वभावरेखाटन, घटनांची चपखल गुंफण, संवादातील खुमारी आणि सूक्ष्म विनोद या वैशिष्ट्यानमुळे  ही कादंबरी वाचकांना खिळ्वून ठेवते. वाचनीयता आणि मिष्किलपणा हा मधुकर तोरडमल यांच्या लेखणीचा आविष्कार म्हणजे प्रस्तुत कादंबरी होय.
View full details