Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Robo Corner by Arun Mande

Robo Corner by Arun Mande

Regular price Rs. 99.00
Regular price Rs. 110.00 Sale price Rs. 99.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Languge
सर्व साधारणपणे विज्ञानकथा हा गंभीर कथा-प्रकार समजला जातो. डॉ. अरुण मांडे यांच्या कथांतील अधूनमधून डोकावणारी विनोदाची झालर या कथांना एक वेगळीच खुमारी देते, यात शंका नाही आणि ह्या मिश्रणांतला नैसर्गिकपणा उठून दिसतो. - नारायण धारप
View full details