Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Mendutla Manus By Subodh Javdekar

Mendutla Manus By Subodh Javdekar

Regular price Rs. 229.00
Regular price Rs. 250.00 Sale price Rs. 229.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Language
मेंदूतला माणूस! नाव जरा विचित्र वाटतंय ना? माणसाच्या सा-या भावभावना, रागलोभ, आशानिराशा मेंदूत उपजतात, वाढतात. हसणं-रडणं, खेळणं-बागडणं, लढाई-झगडा सगळं काही मेंदूमध्येच. मेंदू म्हणजे केवळ बुध्दी आणि प्रज्ञाच नाही, तर कलाकौशल्य आणि क्रीडानैपुण्यसुध्दा! प्रेमाची ज्योत मेंदूत तेवते. सूडाचा अंगारही इथंच पेटतो. जाणिवेचा प्रकाश, नेणिवेचा अंधार दोन्ही मेंदूच्या गाभा-यात एकत्र नांदतात. माणसातला चांगुलपणा मेंदूत जन्मतो आणि दुष्टपणा देखील! माणूस म्हणजे मेंदूच. म्हणून तर मेंदूचा शोध म्हणजे माणसाचा शोध. माणसातल्या माणूसपणाचा शोध! हाच शोध घेणारे मेंदुतला माणूस 
View full details