Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Mahakavi Kalidas Ani Bodhkatha by Sharad Dalvi

Mahakavi Kalidas Ani Bodhkatha by Sharad Dalvi

Regular price Rs. 49.00
Regular price Rs. 60.00 Sale price Rs. 49.00
Sale Sold out
Condition
आजूबाजूला घडणा-या लहान-मोठ्या घटनांतून मनावर नकळत संस्कार होत असतात. या अनुभवांतूनच आपलं आयुष्य निरागस, समृद्ध होत जातं. अशाच काही ना काही ‘अमृत’ देणा-या बोधकथांची ही मालिका!
View full details