Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Mahakavi Kalidas Ani Bodhkatha by Sharad Dalvi

Regular price Rs. 49.00
Regular price Rs. 60.00 Sale price Rs. 49.00
Sale Sold out
Condition
आजूबाजूला घडणा-या लहान-मोठ्या घटनांतून मनावर नकळत संस्कार होत असतात. या अनुभवांतूनच आपलं आयुष्य निरागस, समृद्ध होत जातं. अशाच काही ना काही ‘अमृत’ देणा-या बोधकथांची ही मालिका!