Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Lailacha Diva Aani Goshti Deshodeshichya by Charuta Puranik

Lailacha Diva Aani Goshti Deshodeshichya by Charuta Puranik

Regular price Rs. 45.00
Regular price Rs. 50.00 Sale price Rs. 45.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Language
जगात कित्ती देश! त्यांत माणसं त-हेत-हेची. त्यांचे उत्सव, चालीरिती, पोशाख, खाणं-पिणं सारं कसं वेगवेगळंच. पण मुलं सगळीकडे सारखीच - ‘वाचनवेडी.’ पुस्तकांतच रमणा-या अशा मुलांसाठी या गोष्टी देशोदेशीच्या…
View full details