Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Ksetrajna by Sudhakar Shankar Deshpande

Ksetrajna by Sudhakar Shankar Deshpande

Regular price Rs. 225.00
Regular price Rs. 250.00 Sale price Rs. 225.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Languge
या कथासंग्रहात चारित्र्यकुमारी माताविषम विवाहप्रेम आणि मरणस्त्रीमुक्ती व स्त्रीसत्त्वव्यावसायिक सत्तास्पर्धामहानगरातील जीवनएडस् या महाभयानक रोगाचा सूडासाठी केलेला वापरआध्यात्मिक क्षेत्रातीलस्खलनसिझोफ्रेनिया हे सारे अनुभवांचे वैविध्यपूर्ण क्षेत्र आहे. पात्रे व समस्या ही एकसमयावच्छेदे करून लेखकाला सामोरी येतात. ती सुटी नसतात. त्यामुळे पात्रे व समस्या यांचे गुंतागुंतीचे क्षेत्र कथांतून समर्थपणे उभे राहते. डॉ. सुधाकर देशपांडे यांचा हा कथासंग्रह वाचकाचे अनुभवक्षेत्र’ व्यापक करणारा आहे. वाचक त्याचे स्वागत करतीलहे नक्की
View full details