Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Kayade Azam by Anand Hardikar

Kayade Azam by Anand Hardikar

Regular price Rs. 349.00
Regular price Rs. 400.00 Sale price Rs. 349.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Language
ही कथा आहे बॅ. एम. ए. जिना नावाच्या एका माणसाची! हिंदू-मुसलमानांमधील तेढ कायमची संपवण्यासाठी केल्या गेलेल्या एका प्रयोगाच्या फसगतीची ही विचारप्रवर्तक कथा आहे... जन्मत:च दुभंगलेला पाकिस्तान नावाचा रक्तबंबाळ देश पदरात घेणा-या एका भारतीय देशभक्ताची ही दारुण शोकांतिका आहे... 
View full details