Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Jichya Hati Palanyachi Dori by Stephanie Hirsch & Hana Seligson (Suniti Kane)

Regular price Rs. 259.00
Regular price Rs. 280.00 Sale price Rs. 259.00
Sale Sold out
Condition
आयुष्यात नीटपणे स्थिरावलेली दयाळू, उदार आणि अत्यंत यशस्वी ठरलेली असाधारण मुलं त्यांच्या आयांनी कशी घडवली? मुलांचं संगोपन हा मातापित्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असतो. ह्या गहन विषयाचं अन्वेषण करण्याच्या हेतूनं स्टेफनी हर्श यांनी अनेक लोकोत्तर हस्तींच्या मातांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यातून त्यांना सुज्ञपणाची कोणती मौक्तिक सापडली? त्यासाठी वाचा अंत:करणाला भिडणा-या ह्या बोधप्रद मुलाखती! त्याचबरोबर लेखिकेनं लिहिलेलं प्रास्ताविक आणि तिनं केलेला समारोप