Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

HITAGUJ - TANAVYUGATIL TARUN PIDHISHI by ANJANI NARAVANE

HITAGUJ - TANAVYUGATIL TARUN PIDHISHI by ANJANI NARAVANE

Regular price Rs. 108.00
Regular price Rs. 120.00 Sale price Rs. 108.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Language
टेन्शन! तणाव! आजच्या युगाचे हे अगदी परवलीचे शब्द. छोट्यांपासून मोठ्यांपर्यंत, शहरापासून खेड्यापर्यंत ‘टेन्शन’ हा शब्द ज्याच्या त्याच्या तोंडी सतत असतो. आजच्या तरुण पिढीचं जीवन तर धावत्या प्रवाहासारखं आहे. हा प्रवाह सतत वाहतो आहे, थांबणं त्याला माहीतच नाही. मग त्यातून कुटुंब, शिक्षण, व्यवसाय या सर्वच ठिकाणी जाणवणारा ताण! ताण कमी करून तरुण पिढीचं जगणं सुकर करण्यासाठी, ‘हितगूज - तणावयुगातील तरुण पिढीशी’
Offers different exercises for women who want to live healthier lives, as well as longer ones. The author offers a friendly fitness program designed women in their middle age.
View full details