Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Havamanshastradnya anna Mani हवामान शास्त्रज्ञ अन्ना मणी By Varsha Ganjendragadkar

Havamanshastradnya anna Mani हवामान शास्त्रज्ञ अन्ना मणी By Varsha Ganjendragadkar

Regular price Rs. 90.00
Regular price Rs. 100.00 Sale price Rs. 90.00
Sale Sold out
Condition

अन्नाच्या वाढदिवसाला तिच्या घरच्यांनी हिऱ्याचे कानातले भेट दिले. पण तिला ते मुळीच आवडले नाही. तिला एकच भेट हवी होती - पुस्तकांची! अन्ना पुढे मोठी हवामानशास्त्रज्ञ झाली. तिला कुठल्या अडचणींना तोंड द्यावे लागले, तिने काय काय कष्ट सोसले आणि तिने कोणते शोध लावले? चला, या पुस्तकात वाचू या.

View full details