Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Ganara Mulukh By D M Mirasdar

Ganara Mulukh By D M Mirasdar

Regular price Rs. 29.00
Regular price Rs. 40.00 Sale price Rs. 29.00
Sale Sold out
Condition
ठणठणपूरच्या चक्रमादित्य महाराजांकडे एक गानसेन नावाचा गवई येतो. त्याच्या अदाकारीवर महाराज फिदा होतात. गवयाची इच्छा पूर्ण करायची म्हणून एक अचाट आदेश आपल्या प्रजेला लागू करतात. त्यामुळे होणाया गंमती अनुभवा गाणारा मुलुख या नाटिकेमध्ये.
View full details