Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Gampu Chimpu Ani Etar Katha by Uma Khare

Regular price Rs. 49.00
Regular price Rs. 60.00 Sale price Rs. 49.00
Sale Sold out
Condition
जुन्या काळी अनेक ज्ञानी लोकांनी उपदेश करताना गोष्टींचा आधार घेतला आहे. या गोष्टींचा उद्देश माणसाला शहाणे करणे हाच होता. विशेषतः लहान मुलांना गोष्टी सागंताना माणसातल्या गुण-दोषांवर पशु-पक्षी, जादू यांच्याद्वारे प्रकाश टाकला आहे. त्याच कथा नव्या रंगरूपात या पुस्तकात पाहायला मिळतील.