Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Eka Janardani By Ravindra Bhatt

Eka Janardani By Ravindra Bhatt

Regular price Rs. 169.00
Regular price Rs. 300.00 Sale price Rs. 169.00
Sale Sold out
Condition
ऐसे असावे संसारी,
जैसी प्राचिनाची दोरी |
बाळी घराचार मांडिला,
तो स्वयेचि मोडुनि गेला,
पांथस्थ घरासी आला,
प्रात:काळी उठोनी गेला | |
संसारात राहून परमार्थ करणारे, समाज प्रबोधन घडवणारे संत एकनाथ! त्यांचे हे चरित्र!
View full details