Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Daryadil By Kaka Vidhate

Daryadil By Kaka Vidhate

Regular price Rs. 149.00
Regular price Rs. 350.00 Sale price Rs. 149.00
Sale Sold out
Condition
दाराशुकोह हा शांतिदूतच होता. हा सहिष्णू शहाजादा धर्मवेड्यांशी झुंजला, या लढ्यात आपले पंचप्राण उधळून गेला. विस्मृतीच्या गर्तेत गाडल्या गेलेल्या ह्या दर्यादिल शहाजादवाच्या जीवनावरील कादंबरी.
View full details