Skip to product information
1 of 2

Inspire Bookspace

Sartha Dasbodh by HBP L R Pangarkar

Sartha Dasbodh by HBP L R Pangarkar

Regular price Rs. 239.00
Regular price Rs. 300.00 Sale price Rs. 239.00
Sale Sold out
Condition
Language
Publication
सार्थ दासबोध

ग्रंथ कसा असावा याविषयी रामदासांनी दासबोधात उत्तम विवेचन केले आहे. ग्रंथामुळे अवगुण पालटावे, अधोगती चुकावी, गर्व गळावा. रामदास म्हणतात :

इतर जे प्रापंचिक । हास्य विनोद नवरसिक । हित नव्हे तें पुस्तक । परमार्थांसी ।

जेणे परमार्थ वाढे। अंगी अनुताप चढे । भक्तिसाधन आवडे । त्या नांव ग्रंथ ।।

जो ऐकतांच गर्व गळे । कां ते भ्रांतीच मावळे | नातरी एकसरें वोळे । मन भगवंती ।

जेणे होय उपरति । अवगुण अवघे पालटती। जेणे चुके अधोगति । त्या नांव ग्रंथ ।।

जेणे धारिष्ट चढे । जेणें परोपकार घडे ।

जेणे विषयवासना मोडे । त्या नांव ग्रंथ । ।

जेणे परत्रसाधन । जेणे ग्रंथे होय ज्ञान। जेणे होइजे पावन । त्या नांव ग्रंथ ।।

(दासबोध दशक ७ वा, समास ९ वा ओव्या २९ ३४) दासबोध हा ग्रंथ वरील कसोट्यांना पुरेपूर उतरतो यात शंका नाही.
View full details