Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Cooker chi Shitti vajli ani कुकरची शिट्टी वाजली आणि By Varsha Ganjendragadkar

Cooker chi Shitti vajli ani कुकरची शिट्टी वाजली आणि By Varsha Ganjendragadkar

Regular price Rs. 72.00
Regular price Rs. 80.00 Sale price Rs. 72.00
Sale Sold out
Condition

सनत घरात चित्र काढत होता. आणि अचानक स्वयंपाकघरात ‘श ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ...’ असा मोठ्ठा आवाज झाला. सनत खूपच घाबरला; पण आई-बाबा मात्र शांत होते. कसला आवाज होता हा? चला, सनतसोबत आपणही माहीत करून घेऊ या.   

View full details