Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Char Divas Suneche By C V Joshi

Char Divas Suneche By C V Joshi

Regular price Rs. 29.00
Regular price Rs. 50.00 Sale price Rs. 29.00
Sale Sold out
Condition
दीपमाला वार्षिकाकरिता लिहिलेली लहानशी कादंबरी. नेहमीच्या रहाटगाडग्यात जुन्या काळच्या सासवांना, सुनांचा छळ करीत असत. या भागात असल्या खाष्ट सासवांना त्यांच्या म्हातारपणी सुना कशा रीतीने वागवून त्यांचे उसने फेडीत ते वर्णिले आहे. म्हणून रा. ठाकूर यांनी या भागास 'चार दिवस सुनेचे' असे नाव दिले आहे.
View full details