Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Banjaryache Ghar by Yashodhara Katkar

Banjaryache Ghar by Yashodhara Katkar

Regular price Rs. 171.00
Regular price Rs. 190.00 Sale price Rs. 171.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Language
घर हे मानवस्पर्शी अवकाशाचे एक रेखीव रूप. माणसाने पृथ्वीवर घर बांधले व तो घरात राहू लागला. तेव्हापासून हे राहते घर मानवी मनात `घर करून` राहू लागले. आणि त्याच क्षणी या घराचे आणि मनाचे अगदी पहिले नाते जुळले - आणि युगायुगातून ते वाढत राहिले. मानवाने आपल्या देहाच्या रक्षणासाठी मातीचे घर बांधले आणि आपल्या आत्म्या च्या निवासासाठी स्वतःच्या देहाचेच घर उभारले. या देहामन्दिरातच मानवी आत्म्याला पहिला निवास मिळाला. तेव्हापासून मानवी आत्मा माणसाला आधार देत आला आहे. या अनंत अवकाशाच्या पोकळीत घराणेच माणसाला आधार दिला. घराप्रमाणेच आत्मा हा माणसाला दुसरा आधार लाभला. घराशिवाय व आत्म्याशिवाय माणूस निराधार, परत्मा होईल. पोरका, एकाकी पडेल. म्हणूनच माणसाला जशी घराची एक मूलभूत ओढ असते. तशीच त्याला आपल्या आत्म्याची, स्वस्था ची पण मूलभूत ओढ असते. घर हे माणसाला आतून व बाहेरून ओढीत व वेढीत असते. म्हणून मानवाच्या भावस्रुष्टीत व प्रतीकस्रुष्टीत मनाला व आत्म्याला साकार करताना-या घराच्या आदिबंधरूप प्रतिमांना महत्वाचे स्थान आहे.
"A house, a definite form given to space by man. Humans built houses on earth and started residing in them. Since then, our dwelling has had a special place in our minds. The strong relation between a house and a person has ever since been present strengthening in each era. For the sake of protection, man first built a clay house. To protect the soul, man considered his body as the abode. Since then, the soul has been supporting the body. The house has always helped to sustain on earth whereas the soul has helped to remain firm. Without house and soul, a person becomes helpless. Hence, a human mind always seeks a house and the soul. A house envelopes us from within and from outside. Hence a house has extremely important place in our life. Likewise, the images of house are vital for us, be it our physical surrounding or our imaginary world. (An excerpt from ‘Gharachi Adipratima ani Natsamrat Madhil Ghar’-Prof. Gangadhar Patil; Natsamrat-Samiksha-Edited by Prof. G. T. Patil) "
View full details