Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Aparthivacha Yatri By Dr.D. B .Kulkarni

Aparthivacha Yatri By Dr.D. B .Kulkarni

Regular price Rs. 89.00
Regular price Rs. 160.00 Sale price Rs. 89.00
Sale Sold out
Condition
"साहित्याने मला खूप काही दिले. पैसा, घर, संसार, मानमरातब, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, प्रसिद्धी अन बायकोही दिली. पण माझे मन लहानपणापासून अपार्थिवा तच अधिक रमले. परीक्षेत पास होण्याऐवजी ज्ञानलालसाच अधिक होती. त्यामुळे मी नंतर ज्ञानेश्वरभक्त झालो. म्हणूनच नागपूरनंतर पुण्यात नव्हे तर आळंदीला येऊन मी पोहोचलो ... म्हणजेच अपार्थिवाचा यात्री झालो ..!
View full details