Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Apaar by M M Deshpande

Apaar by M M Deshpande

Regular price Rs. 99.00
Regular price Rs. 110.00 Sale price Rs. 99.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Languge

 अपार

हातांत फिरावयला जाण्याची

काठी,

धोतर,

अंगांत सदरा.

हडकुळें शरीर.

रस्त्याच्या कडेने

चाललों असेन.

बाजूला तूं असशील.

मी बोलत असेन,

आयुष्याविषयीं कांही.

तुझ्या मनांत

आठवणींची

ऊठबस असेल.

क्षितिज आलेलें असेल,

जवळ.

अंधार असेल,

उजाडण्यापूर्वी होता तो.

दिसत असेल,

नसेल.

पार करतांना हें जग,

अपार वाटत असेल.

View full details