Skip to product information
1 of 1

Inspire Bookspace

Alpasankhya By Vijay Padalkar

Alpasankhya By Vijay Padalkar

Regular price Rs. 249.00
Regular price Rs. 300.00 Sale price Rs. 249.00
Sale Sold out
Condition
Publication
Language
‘अल्पसंख्य’ या नावामुळे मनात उभ्या राहणा-या ‘त्याच न् त्याच’ प्रश्नांना पूर्ण छेद देणारी... बँक उद्योगाच्या पाश्र्वभूमीवर ‘अल्पसंख्य’ आणि ‘बहुसंख्य’ या दोन्ही प्रकारच्या तुमच्या-आमच्यासारख्या माणसांचे जगण्याचे, लढण्याचे, हरण्याचे संदर्भ शोधणारी... कोणताही ‘अभिनिवेश’ नसलेली सुंदर कादंबरी – 
View full details