Skip to product information
1 of 1

Half Price Books India

Adharmayuddha By Girish Kuber

Adharmayuddha By Girish Kuber

Regular price Rs. 125.00
Regular price Rs. 250.00 Sale price Rs. 125.00
Sale Sold out
Condition
आज सारं जगं तयांना धरमांध माथेफिरू महणून ओळखत.. भसमासुरासारखं अकराळ-विकराळ रूप धारण करणाऱया अशा दहशतवादांचया मूळ परेरणा कोणतया आणि सवारथासाठी तयांना कठपुतळयांपरमाणे नाचवणाऱया सामराजयवादी सुतरधारांचे मनसुबे कोणते, याचा नावनिशी वार केलेला हा पंचनामा.
धरम-अधरमाचा तातविक काथयाकुट न करता परतयकष वयवहारातील संघरष चितारणारी हि शोधकथा अनेकदा चीड आणते आणि तशीच असवसथही करून सोडते.
...more
View full details